باریک

لاغر

نازک و بلند

باریک

بلند وباريک ، باريک ، قلمي ، کم ، سست ، ضعيف ، ظريف ، قليل .

بلند وباريک . باريک . قلمي . کم . سست . ضعيف . ظريف .قليل

بلند وباريک ،باريک ،قلمى ،کم ،سست ،ضعيف ،ظريف ،قليل

فرهنگ لغات عمومي
باریک،قلمی،کم،سست،ضعیف
فرهنگ لغات دامپزشکي
باریک، نازک

کشاورزی:
slender – billed curlew
گیلانشاه خالدار

being of delicate or slender build(a)

Synonyms: slender slight slim svelte

Examples: she was slender as a willow shoot is slender a slim girl with straight blonde hair watched her slight figure cross the street

Similar: lean thin

very narrow(a)

Synonyms: slender thin

Examples: a thin line across the page

Similar: narrow

having little width in proportion to the length or height(a)

Synonyms: slender

Examples: a slender pole

Similar: thin

small in quantity(a)

Synonyms: slender slim

Examples: slender wages a slim chance of winning a small surplus

Similar: little small

moving and bending with ease(a)

Synonyms: lissom lissome lithe lithesome slender supple svelte sylphlike

Similar: graceful

Slender may refer to: