تفجوش

کلوخه

تراورس

کلوخه سازی

تفجوش

دهانه چشمه آب گرم . خاکستر ، ته مانده وزوائد ذوب آهن ، رسوب ، بستن وسخت شدن ، مواد متحجر شده در

خاکستر. ته مانده وزوائد ذوب اهن.رسوب.بستن وسخت شدن.مواد متحجر شده دردهانه چشمه اب گرم

تشويه ،يک تکه کردن ،سوزاندن ،خاکستر،ته مانده وزوائد ذوب اهن ،رسوب ،بستن وسخت شدن ،مواد متحجر شده دردهانه چشمه اب گرمعلوم مهندسى : زينترنمعمارى : تراورسشيمى : کلوخه سازى

فرهنگ لغات عمومي
تراورس
فرهنگ لغات عمران و معماري
تف جوشی
فرهنگ لغات مکانيک
کلوخه کردن
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
زینتر کردن، کلوخه شدن، بازپخت، زینتر، سینتر، کلوخه، کلوخه کردن
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
کلوخه

زمین شناسی:
aerosol sinter
غار نهشتۀ هوامیزی
زمین شناسی:
calcareous sinter
کلوخۀ آهکی

cause (ores or powdery metals) to become a coherent mass by heating without melting(v)

Synonyms: sinter

Hypernyms: forge form mold mould shape work

Sinter may refer to:

  • Sinter plant, in which iron-ore dust gets mixed with other fine materials at high temperature, to create a product – sinter – for use in a blast furnace
  • Sintering, a high temperature process for fusing powder together
  • Calcareous sinter, calcium carbonate deposited by springs
  • Siliceous sinter, silica deposited by hot springs and geysers
  • Sinter, a racecar constructed by Fluid Motorsport Development