فضاپیما

سفینه فضایی

فضاپیما

(=spaceship)ناويز ، فضا پيما ، سفينه فضائي ، فضا کشتي .

spaceship= ناويز . فضا پيما . سفينه فضايي . فضاکشتي

)=spaceship(ناويز،فضا پيما،سفينه فضايى ،فضا کشتىعلوم هوايى : فضاپيماعلوم دريايى : syn : space ship

فرهنگ لغات عمومي
فضاپیما
فرهنگ لغات مکانيک
فضاپیما
فرهنگ لغات علوم سياسي
فضاپیما

a craft capable of traveling in outer space; technically, a satellite around the sun(n)

Synonyms: ballistic capsule space vehicle spacecraft

Hyponyms: capsule lander lem lunar excursion module lunar module space capsule space shuttle spaceship starship

Hypernyms: artificial satellite craft orbiter satellite

PartHolonyms: cabin heat shield inertial guidance system inertial navigation system module

A spacecraft is a vehicle that is designed to fly in outer space and operate there. Spacecraft are used for a variety of purposes, including communications, Earth observation, meteorology, navigation, space colonization, planetary exploration, and transportation of humans and cargo. All spacecraft except single-stage-to-orbit vehicles cannot get into space on their own, and require a launch vehicle.