حل شدنی

حلالیت

قابل حل بودن ، قابلیت انحلال

حل شدنی

قابليت حل .

قابليت حل

حل شدنى ،قابليت حلعلوم مهندسى : قابليت انحلالمعمارى : قابليت انحلالشيمى : انحلال پذيرىورزش : انحلال پذيرى

فرهنگ لغات عمومي
انحلال پذیری،گدازش پذیری،قابلیت انحلال
فرهنگ لغات مکانيک
انحلال پذیری
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
انحلال پذیری
فرهنگ لغات دامپزشکي
قابلیت حل
فرهنگ لغات پزشکي
قابل حل بودن، قابلیت انحلال.
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
وشایندگی
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
حل پذیری
فرهنگ لغات علوم پايه
حلالیت
فرهنگ لغات تربيت بدني
قابلیت حل ، انحلال پذیری

زمین شناسی:
absolute solubility
انحلالپذیری مطلق
متالورژی:
carbon solubility
حل‌پذیری کربن
زمین شناسی:
carbon solubility
انحلالپذیری کربن
زمین شناسی:
carbonate solubility
انحلالپذیری کربنات

the quantity of a particular substance that can dissolve in a particular solvent (yielding a saturated solution)(n)

Synonyms: solubility

Hypernyms: definite quantity

the property (of a problem or difficulty) that makes it possible to solve(n)

Synonyms: solubility solvability

Hypernyms: property

Antonyms: insolubility unsolvability

the quality of being soluble and easily dissolved in liquid(n)

Synonyms: solubility

Hypernyms: quality

Antonyms: insolubility

In chemistry, solubility is the ability of a substance, the solute, to form a solution with another substance, the solvent. Insolubility is the opposite property, the inability of the solute to form such a solution.

واژه های نزدیک