پایه

ستون

سرباز

سرباز ، نظامي ، سپاهي ، سربازي کردن ، نظامي شدن .

سرباز . نظامي . سپاهي . سربازي کردن . نظامي شدن

سپاهى ،سربازى کردن ،نظامى شدنعلوم نظامى : فرد نظامى

فرهنگ لغات عمومي
سرباز،تابین،سرباز شدن،سربازی کردن
فرهنگ لغات عمران و معماري
شمع حائل
فرهنگ لغات علوم سياسي
سرباز

عمومی :
a typical soldier
سرباز نمونه ، نمونه سربازی
علوم سیاسی:
career soldier
سرباز حرفه‌ای

an enlisted man or woman who serves in an army(n)

Synonyms: soldier

Hyponyms: anzac cannon fodder cavalryman color bearer confederate soldier flanker fodder foot soldier footslogger fresh fish goldbrick green beret guardsman gurkha highlander infantryman janissary jawan legionary legionnaire lobsterback man-at-arms marcher marine militiaman orderly para paratrooper peacekeeper pistoleer poilu point man ranker redcoat regular reservist rifleman section eight standard-bearer tank driver tanker territorial trooper unknown soldier uriah wac

InstanceHyponyms: allen bayard borgia cesare borgia chevalier de bayard cyrano de bergerac daniel morgan ethan allen harry hotspur henry lee higginson hotspur jan christian smuts juan domingo peron kosciusko kosciuszko la fayette lafayette lawrence lawrence of arabia lee lighthorse harry lee marie joseph paul yves roch gilbert du motier marquis de lafayette mehemet ali mohammed ali morgan muhammad ali percy peron pierre de terrail pierre terrail savinien cyrano de bergerac seigneur de bayard sir henry percy smuts t. e. lawrence tadeusz andrzej bonawentura kosciuszko tancred thaddeus kosciusko thomas edward lawrence thomas higginson thomas wentworth storrow higginson

Hypernyms: enlisted person

Examples: the soldiers stood at attention

serve as a soldier in the military(v)

Synonyms: soldier

Hypernyms: pass spend

a wingless sterile ant or termite having a large head and powerful jaws adapted for defending the colony(n)

Synonyms: soldier

Hypernyms: worker

A soldier is a person who is a member of an army. A soldier can be a conscripted or volunteer enlisted person, a non-commissioned officer, a warrant officer, or an officer.