زیرنما

طاقنما

پیشانی

درونسو

زیر طاق

زیرنما

(soffite)زير طاق ، سقف ، قسمت پائين عمارت .

soffite زير طاق . سقف . قسمت پايين عمارت

زيرنما،درونسو، )soffite(زير طاق ،سقف ،قسمت پايين عمارتمعمارى : زيرطاق

فرهنگ لغات عمومي
زیر طاق،سقف
فرهنگ لغات عمران و معماري
زیرنما
فرهنگ لغات مکانيک
گرده لوله

مهندسی عمران و معماری:
eaves soffit
سطح زیر رُخبام

the underside of a part of a building (such as an arch or overhang or beam etc.)(n)

Synonyms: soffit

Hypernyms: side

A soffit is an exterior or interior architectural feature, generally the horizontal, aloft underside of any construction element. Its archetypal form, sometimes incorporating or implying the projection of beams, rafters or trusses over the exterior of supporting walls, is the underside of eaves. The vertical band at the edge of the roof is called a fascia. A soffit of an arch is frequently called an intrados.

واژه های نزدیک