ضربه سیلی

ضربه سیلی

تپانچه زدن ،زدن .باکف دست زدن ، سيلي ، تودهني ، ضربت ، ضربت سريع ، صداي چلب چلوپ ، سيلي زدن ،

باکف دست زدن.سيلي.تودهني.ضربت.ضربت سريع.صداي چلب چلوپ.سيلي زدن.تپانچه زدن.زدن

باکف دست زدن ،تودهنى ،ضربت سريع ،صداى چلب چلوپ ،سيلى زدن ،تپانچه زدن ،زدن

فرهنگ لغات عمومي
سیلی زدن (به)،طپانچه زدن (به)،با دست زدن به،پرت کردن
فرهنگ لغات علوم سياسي
سیلی

علوم سیاسی:
a slap in the face
تودهنی

a blow from a flat object (as an open hand)(n)

Synonyms: slap smack

Hypernyms: blow bump

hit with something flat, like a paddle or the open hand(v)

Synonyms: slap

Hyponyms: cuff whomp

Hypernyms: strike

Examples: The impatient teacher slapped the student a gunshot slapped him on the forehead

directly(r)

Synonyms: bang bolt slap slapdash smack

Examples: he ran bang into the pole ran slap into her

the act of smacking something; a blow delivered with an open hand(n)

Synonyms: slap smack smacking

Hyponyms: spank

Hypernyms: blow

Slap or slapping may refer to:

واژه های نزدیک