آسمانخراش

آسمانخراش

آسمان خراش ، رفيع ، بلند .

اسمان خراش . رفيع . بلند

اسمان خراش ،رفيع ،بلند

فرهنگ لغات عمومي
اسمان خراش،رفیع،بلند.
فرهنگ لغات عمران و معماري
آسمان خراش

مهندسی کامپیوتر:
skyscraper ad
آگهی آسمان خراش

a very tall building with many stories(n)

Synonyms: skyscraper

InstanceHyponyms: empire state building petronas towers sears tower twin towers world trade center wtc

Hypernyms: building edifice

A skyscraper is a tall continuously habitable building having multiple floors. Modern sources define skyscrapers as being at least 100 meters (330 ft) or 150 meters (490 ft) in height, though there is no universally accepted definition, other than being very tall high-rise buildings. Historically, the term first referred to buildings with between 10 and 20 stories when these types of buildings began to be constructed in the 1880s. Skyscrapers may host offices, hotels, residential spaces, and retail spaces.

واژه های نزدیک