پنجره سقف

پنجره هوارسانی سقف

نورگیر کف بامی

روزنه

نورگیر بام

نورگیر سقف

پنجره سقف

پنجره سقفي ، پنجره طاق .

پنجره سقفي . پنجره طاق

نورگير کف بامى ،پنجره سقف ،پنجره سقفى ،پنجره طاقعلوم مهندسى : پنجره شيروانى يا سقفمعمارى : پنجره هوارسانى سقف

فرهنگ لغات عمومي
نورگیر کف بامی،پنجره سقف،پنجره هوارسانی سقف
فرهنگ لغات عمران و معماري
نورگیر سقفی
فرهنگ لغات مکانيک
پنجره شیروانی

مهندسی عمران و معماری:
double-pitched skylight
نورگیر دو شیب

a window in a roof to admit daylight(n)

Synonyms: fanlight skylight

Hypernyms: window

A skylight is a light-permitting structure or window, usually made of transparent or translucent glass, that forms all or part of the roof space of a building for daylighting and ventilation purposes.