چاهک

حفره آب گم کن

سوراخ غول

چاهک

چاه فاضل آب ، گودال ، منجلاب، تله پول .

چاه فاضل اب . گودال . منجلاب . تله پول

چاه فاضل اب ،گودال ،منجلاب ،تله پول

فرهنگ لغات عمومي
چاه فاضل اب،گودال،منجلاب،تله پول. رجوع شود به ‎cesspool

زمین شناسی:
collapse sinkhole
چال کارستی فروپاشی

a depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone) and formed by solution or by collapse of a cavern roof(n)

Synonyms: sink sinkhole swallow hole

Hypernyms: depression natural depression

A sinkhole is a depression or hole in the ground caused by some form of collapse of the surface layer. The term is sometimes used to refer to doline, enclosed depressions that are also known as shakeholes, and to openings where surface water enters into underground passages known as ponor, swallow hole or swallet. A cenote is a type of sinkhole that exposes groundwater underneath. Sink and stream sink are more general terms for sites that drain surface water, possibly by infiltration into sediment or crumbled rock.

واژه های نزدیک