سیلیس

سیلیس

سیلیکا

سیلیسة دی اکسید سیلیسیوم

سیلیس

سيليکا ، سيليس .

سيليکا . سيليس

سيليکا،سيليسعلوم مهندسى : اکسيد سيليسيوممعمارى : سيليسعلوم هوايى : سيليکا

فرهنگ لغات عمومي
سیلیکا،سیلیس،جسم عمده درکوهی وسنگ،خاک سنگ چخماق،سنگ چخماق
فرهنگ لغات الکترونيک
دی اکسید سیلیسیوم
فرهنگ لغات عمران و معماري
سیلیس
فرهنگ لغات مکانيک
اکسید سیلیسیوم
فرهنگ لغات مهندسي شيمي
سیلیس
فرهنگ لغات دامپزشکي
سیلیس، سیلیکا
فرهنگ لغات پزشکي
سیلیس، دی اکسید سیلیسیوم.
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
سیلیس
فرهنگ لغات علوم پايه
سیلیس

مهندسی شیمی:
fumed silica
سیلیس دودی

a white or colorless vitreous insoluble solid (SiO2); various forms occur widely in the earth's crust as quartz or cristobalite or tridymite or lechatelierite(n)

Synonyms: silica silicon dioxide silicon oxide

Hyponyms: chert flint silex

Hypernyms: oxide

SubstanceMeronyms: cristobalite crystal lechatelierite quartz quartz glass tridymite vitreous silica