واسطۀ مالی كوتاه‌شدۀ financial intermediary

ميانجي ، وساطت کننده ، مداخله کننده ، وساطت ، مداخله .

ميانجي . وساطت کننده . مداخله کننده . وساطت . مداخله

واسطه ،ميانجى ،وساطت کننده ،مداخله کننده ،وساطت ،مداخلهبازرگانى : وساطت کننده ،واسطه

فرهنگ لغات عمومي
وساطت کننده،میانجی گری کننده،میانه،متوسط،وساطت امیز
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
وساطت کننده
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
واسطه
فرهنگ لغات مديريت
واسطه
فرهنگ لغات حقوق و فقه
وساطت کننده
فرهنگ لغات علوم سياسي
میانجی
فرهنگ لغات حسابداري
واسطه

اقتصاد :
financial intermediary
واسطه مالی

a negotiator who acts as a link between parties(n)

Synonyms: go-between intercessor intermediary intermediator mediator

Hyponyms: conciliator diplomat harmoniser harmonizer interpreter make-peace marriage broker matcher matchmaker mediatrix moderator pacifier peacemaker reconciler second hand translator

Hypernyms: negotiant negotiator treater

An intermediary, also known as a middleman or go-between, is defined differently by context. In law or diplomacy, an intermediary is a third party that offers intermediation services between two parties. In trade or barter, an intermediary acts as a conduit for goods or services offered by a supplier to a consumer, which may include wholesalers, resellers, brokers, and various other services.