واسطۀ مالی كوتاه‌شدۀ financial intermediary

ميانجي ، وساطت کننده ، مداخله کننده ، وساطت ، مداخله .

ميانجي . وساطت کننده . مداخله کننده . وساطت . مداخله

واسطه ،ميانجى ،وساطت کننده ،مداخله کننده ،وساطت ،مداخلهبازرگانى : وساطت کننده ،واسطه

فرهنگ لغات عمومي
وساطت کننده،میانجی گری کننده،میانه،متوسط،وساطت امیز
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
وساطت کننده
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
واسطه
فرهنگ لغات مديريت
واسطه
فرهنگ لغات حقوق و فقه
وساطت کننده
فرهنگ لغات علوم سياسي
میانجی
فرهنگ لغات حسابداري
واسطه

اقتصاد :
financial intermediary
واسطه مالی

a negotiator who acts as a link between parties(n)

Synonyms: go-between intercessor intermediary intermediator mediator

Hyponyms: conciliator diplomat harmoniser harmonizer interpreter make-peace marriage broker matcher matchmaker mediatrix moderator pacifier peacemaker reconciler second hand translator

Hypernyms: negotiant negotiator treater

An intermediary is a third party that offers intermediation services between two parties, which involves conveying messages between principals in a dispute, preventing direct contact and potential escalation of the issue. In law, intermediaries can facilitate communication between a vulnerable witness, defendant and court personnel to acquire valuable evidence, whilst in barter, the intermediary is a person or group who stores valuables in trade until they are needed, parties to the barter or others have space available to take delivery of them and store them, or until other conditions are met.