جديت . سعي . سرگرمي . توجه . ملازمت

جديت ،سعى ،سرگرمى ،توجه ،ملازمت

فرهنگ لغات عمومي
جدیت،سعی،سرگرمی،توجه،ملازمت

the quality of being intent and concentrated(n)

Synonyms: engrossment intentness

Hypernyms: assiduity assiduousness concentration

Examples: the intentness of his gaze