مباشر ، ناظر ، مدير ، مامورمالي ، پيشکار دارائي .

مباشر . ناظر . مدير . مامورمالي . پيشکار دارايي

مباشر،ناظر،مدير،مامورمالى ،پيشکار دارايى

فرهنگ لغات عمومي
مباشر،ناظر،مدیر

An intendant was, and sometimes still is, a public official, especially in France, Spain, Portugal, and Latin America. The intendancy system was a centralizing administrative system developed in France. In the War of the Spanish Succession of 1701 to 1714 the French royal House of Bourbon secured its hold on the throne of Spain; it extended a French-style intendancy system to Spain and Portugal - and subsequently worldwide through the Spanish Empire and Portuguese Empire. Regions were divided into districts, each administered by an intendant. The title continues in use in Spain and in parts of Spanish America for particular government officials.