علوم مهندسى : سيم کش برق

فرهنگ لغات عمومي
کار گذاشتن،سوار کردن،جا دادن،نصب کردن،گماشتن،منصوب نمودن
فرهنگ لغات رايانه
برنامه ای که به همراه سیستم عامل اپل مکینتاش ارائه میگردد و روند ارتقای سیستم و تهیه دیسکهای قابل بوت (سیستمی) را انجام میدهد.
فرهنگ لغات مکانيک
سیم کش برق

مهندسی مکانیک:
oil-seal installer
کاسه نمد نصب کن

واژه های نزدیک