(اِ دَ) [ ع. ] ۱- (مص م.) خواستن. ۲- (اِ.) خواست، میل، قصد. ۳- در فارسی علاقه مندی، سرسپردگی مرید به مرشد. ۵- دوستی از روی اخلاص و بی ریایی.

(اسم مصدر) [عربی: ارادة] [erādat] ۱. علاقه؛ محبت همراه با احترام. ۲. [قدیمی] خواست؛ قصد. ۳. (تصوف) توجه بسیار سالک به پیر.

اخلاص، خلت، دوستی، سرسپردگی، صمیمیت، آهنگ، خواست، قصد، مشیت، میل

واژه های نزدیک