(اسم مصدر) [عربی: ابطاء] [قدیمی] [ebtā] ۱. درنگ کردن. ۲. دیر کردن؛ کندی؛ تٲخیر.