در لغت به معنی نامه بر و پیک است در اصطلاح حقوقی به معنی قصد کننده تعبیر گشته است.

قاصد یک بمب هوشمند ۹۰۰ کیلوگرمی ساخت ایران است. بمب قاصد بمبی است هوا به زمین، هدایت‌شونده و دور برد، تا کنون سه نمونه از بمب‌های قاصد توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده‌است. بمب قاصد ۱ با سر جنگی ۲۰۰۰ پوندی بردی معادل ۴۰ کیلومتر دارد و از یک سامانه هوشمند و اپتیکی پسیو برای هدایت آن استفاده می‌شود. بمب قاصد ۲ نسبت به قاصد ۱ با افزایش برد ۱۰ کیلومتری و با حفظ سر جنگی ۲۰۰۰ پوندی که امکان استفاده آن از فاصله ۵۰ کیلومتری را میسر می‌کند. بمب قاصد ۳ به دلیل داشتن یک پیشرانه راکتی بردی معادل ۱۰۰ کیلومتر را پیدا کرد و بالک‌های آن نیز در مقایسه با دو نمونه قبلی کوچک تر شده‌است که این موضوع موجب افزایش برد دو برابری این بمب نسبت به نمونه‌های قبلی شده‌است.