در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق میگردد که در عقد مال غیر مورد معامله قرار داده باشد.

فضول یا فضولی می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

  • کنجکاوی
  • نکاح فضولی
  • بیع فضولی
  • فضول‌باشی، نام فیلم طنزی با نقش آفرینی لورل و هاردی
  • محمد فضولی، شاعر و ادیب ترکی آذربایجانی
  • شهرستان فضولی نام بخشی در جنوب جمهوری آذربایجان
  • فضولی (شمکور)، جمهوری آذربایجان
  • فضولی (ساموخ)، جمهوری آذربایجان
  • فضولی (آلبوم) نام آلبوم موسیقی اثر پینک فلوید