جاده ها ، راه ها-نحوه ها،شیوه ها، متد ها،روش ها ، نمط ها.

طرق به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • طُرُق جمع طریقه و به معنی راه‌ها
  • طرق (کوهسرخ) روستایی در شهرستان کوهسرخ استان خراسان رضوی
  • طُرُق (مشهد) روستایی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
  • طَرْق (نطنز) روستایی در شهرستان نطنز استان اصفهان