به بازرگانی اطلاق میگردد که شغلش معاملات پولی و داد و ستد پول میباشد.

صراف شخص یا سازمانی است که کسب و کارش، تبادل سکه یا ارز یک کشور به پول رایج کشور دیگر است. عموماً تصور می‌شود این تجارت منشاء بانکداری مدرن در اروپا است.