در لغت به معنای آدمی ،انسان و نفر تعبیر گشته و در اصطلاح حقوقی به کسی که موضع حق قرار گیرد اطلاق میشود مانند انسان و شرکت تجاری

شخص موجودیست، مثلاً انسان، که قابلیت‌ها یا ویژگی‌های خاصی دارد که تشخص او را تشکیل می‌دهد، و تعریف دقیق آن موضوع اختلاف بسیار است. شکل جمع رایج برای شخص، «مردم» است که اغلب برای اشاره به کل یک ملت یا قومیت استفاده می‌شود، بنابراین حالت جمع «اشخاص» اغلب در زمینه‌هایی که نیاز به دقت بیشتر دارند همچون نوشته‌های فلسفی یا حقوقی استفاده می‌شود.