بستانکاران، غرما

بت دین بمعنی خانه قضاوت، دادگاه شرعی یهود و فرد قاضی در آن دیان نام دارد. در زمان‌های قدیم این دادگاه ستون اصلی حکومت شرعی در سرزمین اسرائیل بود. امروزه نیز این دادگاه شرعی در سرزمین اسرائیل و در بین یهودیان در کشورهای دیگر وجود دارد. حکم‌های آن به خصوص در مورد مسائل مذهبی یهودی لازم‌الاجرا هستند.

موارد مصرف: اين دارو در درمان آكنه مقاوم به آنتي‎بيوتيك‎‌ها در زنان، و يا زناني كه درضمن درمان آكنه تمايل به استفاده از دارو‌هاي ضدبارداری خوراكي نيز دارند بهكار می‌رود. اين دارو همچنين در درمان پرمويي وابسته به آندروژن در خانم‌ها به كار می‌رود.

هشدار: 1- مصرف اين دارو توسط زنان سيگاري، به ويژه افراد با سن بیش از 35 سال،‌ خطر بروز بيماري‌هاي عروقی را افزايش ميدهد. 2- در مبتلايان به پرفشاری خون و يا افراد چاق با احتياط تجويز گردد. 3- در صورت سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري‌هاي شرياني در بستگان درجه يك زير سن 45 سال، افسردگي شديد، بيحركت ماندن به مدت طولاني، كمخوني داسي شكل و بيماري‎‌هاي التهابي روده مانند بيماري كرون با احتياط تجويز شود.

عوارض: 1- مصرف اين دارو توسط زنان سيگاري، به ويژه افراد با سن بیش از 35 سال،‌ خطر بروز بيماري‌هاي عروقی را افزايش ميدهد. 2- در مبتلايان به پرفشاری خون و يا افراد چاق با احتياط تجويز گردد. 3- در صورت سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري‌هاي شرياني در بستگان درجه يك زير سن 45 سال، افسردگي شديد، بيحركت ماندن به مدت طولاني، كمخوني داسي شكل و بيماري‎‌هاي التهابي روده مانند بيماري كرون با احتياط تجويز شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو با تركيبات القاكننده فعاليت آنزيم‎‌هاي كبدي مانند كاربامازپين، فني-‎توئين، فنوباربيتال، پريميدون، گريزئوفولوين و ريفامپين موجب تسريع متابوليسم آن و در نتيجه كاهش كار‎‎آيي درماني آن می‌گردد.

نکات: هنگام مصرف دارو به عنوان جلوگیری از بارداری، در صورت فراموش كردن مصرف دارو بايد به محض به خاطر‌ آوردن مصرف شود. در صورتي كه تأخير درمصرف دارو بيش از 12 ساعت باشد، بهتر است از مصرف آن نوبت خودداري شود و ضمن ادامه مصرف بقيه قرص‌ها به روال قبلي، از يك روش ديگرجلوگیری از بارداري نيز استفاده شود.

فرهنگ دارویی

امپادیانس

موارد مصرف: اين دارو در درمان آكنه مقاوم به آنتي‎بيوتيك‎‌ها در زنان، و يا زناني كه درضمن درمان آكنه تمايل به استفاده از دارو‌هاي ضدبارداری خوراكي نيز دارند بهكار می‌رود. اين دارو همچنين در درمان پرمويي وابسته به آندروژن در خانم‌ها به كار می‌رود.

هشدار: 1- مصرف اين دارو توسط زنان سيگاري، به ويژه افراد با سن بیش از 35 سال،‌ خطر بروز بيماري‌هاي عروقی را افزايش ميدهد. 2- در مبتلايان به پرفشاری خون و يا افراد چاق با احتياط تجويز گردد. 3- در صورت سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري‌هاي شرياني در بستگان درجه يك زير سن 45 سال، افسردگي شديد، بيحركت ماندن به مدت طولاني، كمخوني داسي شكل و بيماري‎‌هاي التهابي روده مانند بيماري كرون با احتياط تجويز شود.

عوارض: 1- مصرف اين دارو توسط زنان سيگاري، به ويژه افراد با سن بیش از 35 سال،‌ خطر بروز بيماري‌هاي عروقی را افزايش ميدهد. 2- در مبتلايان به پرفشاری خون و يا افراد چاق با احتياط تجويز گردد. 3- در صورت سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري‌هاي شرياني در بستگان درجه يك زير سن 45 سال، افسردگي شديد، بيحركت ماندن به مدت طولاني، كمخوني داسي شكل و بيماري‎‌هاي التهابي روده مانند بيماري كرون با احتياط تجويز شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو با تركيبات القاكننده فعاليت آنزيم‎‌هاي كبدي مانند كاربامازپين، فني-‎توئين، فنوباربيتال، پريميدون، گريزئوفولوين و ريفامپين موجب تسريع متابوليسم آن و در نتيجه كاهش كار‎‎آيي درماني آن می‌گردد.

نکات: هنگام مصرف دارو به عنوان جلوگیری از بارداری، در صورت فراموش كردن مصرف دارو بايد به محض به خاطر‌ آوردن مصرف شود. در صورتي كه تأخير درمصرف دارو بيش از 12 ساعت باشد، بهتر است از مصرف آن نوبت خودداري شود و ضمن ادامه مصرف بقيه قرص‌ها به روال قبلي، از يك روش ديگرجلوگیری از بارداري نيز استفاده شود.

فرهنگ دارویی

امپادیانس-ام

موارد مصرف: اين دارو در درمان آكنه مقاوم به آنتي‎بيوتيك‎‌ها در زنان، و يا زناني كه درضمن درمان آكنه تمايل به استفاده از دارو‌هاي ضدبارداری خوراكي نيز دارند بهكار می‌رود. اين دارو همچنين در درمان پرمويي وابسته به آندروژن در خانم‌ها به كار می‌رود.

هشدار: 1- مصرف اين دارو توسط زنان سيگاري، به ويژه افراد با سن بیش از 35 سال،‌ خطر بروز بيماري‌هاي عروقی را افزايش ميدهد. 2- در مبتلايان به پرفشاری خون و يا افراد چاق با احتياط تجويز گردد. 3- در صورت سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري‌هاي شرياني در بستگان درجه يك زير سن 45 سال، افسردگي شديد، بيحركت ماندن به مدت طولاني، كمخوني داسي شكل و بيماري‎‌هاي التهابي روده مانند بيماري كرون با احتياط تجويز شود.

عوارض: 1- مصرف اين دارو توسط زنان سيگاري، به ويژه افراد با سن بیش از 35 سال،‌ خطر بروز بيماري‌هاي عروقی را افزايش ميدهد. 2- در مبتلايان به پرفشاری خون و يا افراد چاق با احتياط تجويز گردد. 3- در صورت سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري‌هاي شرياني در بستگان درجه يك زير سن 45 سال، افسردگي شديد، بيحركت ماندن به مدت طولاني، كمخوني داسي شكل و بيماري‎‌هاي التهابي روده مانند بيماري كرون با احتياط تجويز شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو با تركيبات القاكننده فعاليت آنزيم‎‌هاي كبدي مانند كاربامازپين، فني-‎توئين، فنوباربيتال، پريميدون، گريزئوفولوين و ريفامپين موجب تسريع متابوليسم آن و در نتيجه كاهش كار‎‎آيي درماني آن می‌گردد.

نکات: هنگام مصرف دارو به عنوان جلوگیری از بارداری، در صورت فراموش كردن مصرف دارو بايد به محض به خاطر‌ آوردن مصرف شود. در صورتي كه تأخير درمصرف دارو بيش از 12 ساعت باشد، بهتر است از مصرف آن نوبت خودداري شود و ضمن ادامه مصرف بقيه قرص‌ها به روال قبلي، از يك روش ديگرجلوگیری از بارداري نيز استفاده شود.