خیار گیاهی از خانوادهٔ کدوییان است. خیار ساقه‌ای بالارونده دارد که میوه‌ها از آن آویزان می‌شوند. این ساقه نیز به عنوان گیاه خوراکی استفاده می‌شود. خیار در واقع نوعی سبزی است.

واژه های نزدیک