خیار یا به فارسی افغانستان بادرنگ گیاهی از خانوادهٔ کدو قلیایی، تیرهٔ کدوییان است. خیار ساقه ای بالارونده دارد که میوه‌ها از آن آویزان می‌شوند این ساقه نیز به عنوان گیاه خوراکی استفاده می‌شود. خیار به سه شکل یافت می‌شود، خیار مخصوص خیارشور، خیار بی دانه (گلخانه‌ای) و خیار بریدنی. خیار در اصل بومی آسیای میانه است اما تقریباً در همهٔ قاره‌ها رشد می‌کند..

واژه های نزدیک