حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. (ماده 13 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)

حد ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود:

  • حد (ریاضی)
  • حد (کیفر) نوعی کیفر در فقه
  • حد (موسیقی) روشی برای توصیف هارمونی در موسیقی
  • مرز (سرحد) به معنای مرز میان دو چیز
  • حد (منطق)