صدور حکم افلاس یا همان ورشکستگی را تفلیس گویند.نام پایتخت کشور گرجستان.

تفلیس پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.