بورس کالا ،بازاری شکل و سازمان یافته ای است که در آن به طور منظم کالا یا کالاهای معینی با روش هایی از پیش تعیین شده مورد معامله قرار میگیرند . معمولا در این بازار تعداد زیادی از عرضهکنندگان، کالاهای خود را به خریداران عرضه می نمایند. در بورس کالا طبقهبندیهای متعددی وجود دارد؛ اما با گسترش بازارها، عملا چندین نوع ازنظام های اقتصادی بورس کالا در قالب یک تشکل متمرکز واقع گشته است. به طور معمول بورس های کالایی را در کنار بورسهای اوراق بهادار مرد تعریف قرار میدهند. عرفا کالاهای خام و فرآوری نشده در این بازار ها مورد معامله فرار میگیرند .مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... که در بورس کالا داد و ستد می شوند. در همین معنی بورس بازگانی هم استعمال میشود.