در عصر تموری به کسی اطلاق میشد که فوجی را در هم میشکست و سرزمینی را تصرف می نمود و امروزه اصطلاح "بزن بهادر" نیز از همین اصطلاح برگرفته شده است.

بهادر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوجان غربی بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد واقع شده‌است.این روستا ۴۱ نفر جمعیت دارد.