در عصر تموری به کسی اطلاق میشد که فوجی را در هم میشکست و سرزمینی را تصرف می نمود و امروزه اصطلاح "بزن بهادر" نیز از همین اصطلاح برگرفته شده است.

بهادر یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان اوجان غربی بخش مرکزی شهرستان بستان‌آباد واقع شده‌است.