فرهنگ ترمولوژی

بنگاه املاک و مستغلات

به کلیه اموال منقول و غیر منقول مستقر در یک ملکگفته میشود، که بهطور کلی متشکل از زمین، ساختمان، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی، مواد معدنی و آبهای زیرزمینی میباشد.معمولا واژه املاک و مستغلات برای اشاره به خانه(مسکن) یا ساختمانی که در آن محدوده مشخص، واقع شده است، بکار میرود. واژه املاک و مستغلات همچنین، به کسبوکاری اشاره دارد، که در زمینه خرید، فروش، رهن و یا اجاره زمین، ساختمان و خانه فعالیت میکند.