در لغت به معنای جا به جایی،سرایت تغییر محل کار کارمند یا کارگر عنان شده و در اصطلاح حقوقی زال مالکیت شخصی به نفع شخصی دیگر بیان گردیده.

انتقال ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • انتقال (روان‌شناسی)
  • ضریب انتقال
  • انتقال انرژی الکتریکی
  • انتقال (فیلم)
  • انتقال (فیزیک)
  • انتقال (موسیقی)
  • انتقال (هندسه)

فرهنگ دارویی

تست انتقالی

موارد مصرف: اين دارو در درمان عفونتهاي مجاري ادرار، گوش مياني، سينوزيت، برونشيت مزمن، سالمونلوز مهاجم، مننژيت مننگوكوكي، ريشه‎كني هليكوباكترپيلوري، پيشگيري از آندوكارديت و به عنوان داروي كمكي در درمان مننژيت ليستريايي و سوزاك، تب تيفوئيدي و نيز در پيشگيري از عفونت دنداني مصرف میشود.

هشدار: در بيماران داراي سابقه حساسيت، مبتلا به نارسایی كليه، در بيماران مبتلا به تب گلاندولار و لوسمي لنفاتيك مزمن و سابقه بيماريهاي گوارشي به ويژه كوليت وابسته به آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

عوارض: در بيماران داراي سابقه حساسيت، مبتلا به نارسایی كليه، در بيماران مبتلا به تب گلاندولار و لوسمي لنفاتيك مزمن و سابقه بيماريهاي گوارشي به ويژه كوليت وابسته به آنتيبيوتيك بايد با احتياط فراوان تجويز شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان آموكسيسيلين با دارو‌هاي ضدبارداری خوراكي حاوي استروژن ممكن است اثر اين دارو‌ها را كاهش دهد. مصرف همزمان پنيسيلينها با متوتركسات منجر به كاهش دفع متوتركسات میشود.