از بین بردن مال دیگری کلاً یا بعضاً به طوریکه فعل منشأ اتلاف بوسیلة خود فاعل، به هدف هدایت شده باشد.

ائتلاف یا سازواری به معنی اتحاد موقت گروه‌ها و نیروهای سیاسی است که هدف‌های معینی را دنبال می‌کنند. این اصطلاح غالباً در سه سطح بکار می‌رود:

  1. دربارهٔ احزاب سیاسی برای مقاصد پارلمانی و انتخاباتی
  2. در مورد گروه‌بندی‌های خارج از خطوط حزبی
  3. در مورد دولت‌های ملی به منظور اقدام به عمل مشترک