[اِ پِ] (اِخ)(1) شارل میشل. کشیش متولد در ورسای. وی دارالتربیهء کران و لالان را تأسیس کرد که بوسیلهء علائم و اشارات آنان را تعلیم میدادند.

(اسم) [فرانسوی: épée] (ورزش) [epe] در شمشیر بازی، شمشیری به طول ۱۱۰ سانتی‌متر با تیغۀ سه‌گوش و شیاردار. = شمشیربازی

اپه گونه‌ای شمشیر مورد استفاده در ورزش شمشیربازی است. واژهٔ اپه در فرانسوی به معنای شمشیر است.