فرهنگ عمید

اسپیروکت

(اسم) [فرانسوی: spirochète] (زیست‌شناسی) [espiroket] هر نوع باکتری مارپیچ یا فنرمانند بیماری‌زا مانندِ عامل سیفلیس.

اسپیروکِـت نام یک شاخه از حوزه باکتری است.