[اِ] (ص) سفید. نقیض سیاه. (برهان). اسفید. سپید (مخفف آن). ابیض. بیضاء :

( اِ ) (ص.) سپید، سفید.

(صفت) [قدیمی] = سفید [espid]

اسپید روستایی در دهستان طبس مسینا بخش گزیک شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۷۰ نفر بوده است.

فرهنگ دارویی

اسپیداکتون

موارد مصرف: اين دارو به عنوان داروي كمكي در كنترل حالات همراه با ادم، کنترل پرفشاری خون همراه با افزايش آلدوسترون يا بدون آن، تشخيص و درمان افزايش اوليه آلدوسترون و پيشگيري يا درمان کاهش پتاسيم خون و درمان پرمويي بدن در زنان مصرف میشود.

هشدار: 1- در صورت وجود بي‎ادراري يا نارسایی كليه، افراد مبتلا به ديابت و بيماري كليوي یا نارسایی كبد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- بيماران بدحال يا با حجم ادرار بيشتر در معرض خطر افزایش پتاسيم خون هستند. 3- در بيماران سالخورده، خطر بروز افزایش پتاسيم خون افزايش مييابد. 4- اندازهگيري فشار خون و تعيين غلظت الكتروليتهاي سرم در طول درمان با اين دارو در فواصل منظم ضروري است.

عوارض: 1- در صورت وجود بي‎ادراري يا نارسایی كليه، افراد مبتلا به ديابت و بيماري كليوي یا نارسایی كبد با احتياط فراوان مصرف شود. 2- بيماران بدحال يا با حجم ادرار بيشتر در معرض خطر افزایش پتاسيم خون هستند. 3- در بيماران سالخورده، خطر بروز افزایش پتاسيم خون افزايش مييابد. 4- اندازهگيري فشار خون و تعيين غلظت الكتروليتهاي سرم در طول درمان با اين دارو در فواصل منظم ضروري است.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو با داروهاي نگهدارنده پتاسيم، سيكلوسپورين، مكملهاي پتاسيم و داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ممكن است منجر به افزایش پتاسيم خون شود. اثرات ضدانعقادي هپارين در صورت مصرف همزمان با اسپيرونولاكتون ممكن است كاهش يابد. مصرف همزمان اين دارو با ليتيم به علت كاهش كليرانس كليوي ليتيم، ممكن است سبب بروز مسموميت با ليتيم شود. اسپيرونولاكتون ممكن است نيمهعمر ديگوكسين را افزايش دهد.

نکات: 1- اين دارو پرفشاری خون را درمان نمیکند، بلكه آن را كنترل مينمايد. لذا مصرف طولانی مدت آن ممكن است ضروري باشد. 2- اگر دارو یک بار در روز به صورت یک نوبتی مصرف میشود، براي اجتناب از افزايش دفعات دفع ادرار در طول شب، بهتر است دارو هنگام صبح‌ مصرف گردد. 3- به منظور كاهش تحريك گوارشي و احتمالاً كمك به افزايش فراهميزيستي دارو، بهتر است دارو با غذا يا پس از آن مصرف شود.