فرهنگ دهخدا

اسپرماهی

[اِ پَ] (اِ مرکب)(1) قسمی ماهی پلاژیوستم(2) از نوع راژیده(3) شامل 40 قسم ماهی که در دریاهای سرد و معتدل یافت شود.

فرهنگ عمید

اسپرماهی

(اسم) (زیست‌شناسی) [قدیمی] [esparmāhi] = ماهی ⟨ ماهی برقی