(اِ پُ) [ انگ. ] ( اِ.) ۱- ورزش، انواع گوناگون ورزش. ۲- حالت غیررسمی لباس، کیف و غیره. ۳- ویژگی ماشینی که با تجهیزات و وسایلی تزیین شده باشد که مخصوص مسابقه‌است.

(اسم) [انگلیسی: sport] [esport] ۱. ورزش. ۲. (صفت) ورزشکار: آدم اسپرت. ۳. (صفت) ورزشی: لباس اسپرت. ۴. غیر رسمی و ساده؛ مناسب برای مکان‌های غیر رسمی: در مهمانی‌های رسمی هم لباس‌های اسپرت می‌پوشد.

واژه های نزدیک