[اِ پَ] (اِ) سپر. جُنّه. (برهان). تُرس. مجنّ. جَوب. فَرْض. مِجْنَب. دَرَق :

[اِ پُ] (فرانسوی، اِ)(1) اعمال و حرکات منظم برای تقویت جسم و تربیت روان، مانند شکار، اسپ سواری، صید ماهی و غیره. ورزش.

(اِ پَ) (اِ.) سپر.

(اسم) [قدیمی] [espar] = سِپَر

در معماری قدیمی، اِسپَر یا پیشانی قسمتی است قائم و بدون پنجره که میان سرستون و لبه بام قرار گرفته است. اسپر در زیر طُرّه قرار گرفته و در راستای افقی به سه عنصر اصلی تقسیم می‌شود: فَرَسب ، اِفریز یا کتیبه و گلویی. نسبت‌ها و جزئیات پیشانی در ستون‌های مربوط به سبک‌های مختلف، متفاوت است و به‌دقت تعیین می‌شود.

فرهنگ دارویی

ایپراونت 20 اینهالر اسپری

موارد مصرف: ايپراتروپيوم براي درمان انسداد برگشت‎پذير راه‎‌هاي هوايي به‌ویژه درمان برونشيت مزمن به كار می‌رود.

هشدار: در صورت وجود گلوكوم با زاويه بسته به دليل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشيده ‎شدن ايپراتروپيوم به‌طور مستقيم به داخل چشم يا ابتلاي بيمار به هيپرتروفي پروستات با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: در صورت وجود گلوكوم با زاويه بسته به دليل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشيده ‎شدن ايپراتروپيوم به‌طور مستقيم به داخل چشم يا ابتلاي بيمار به هيپرتروفي پروستات با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان ايپراتروپيوم با فرآورده‎‌هاي حاوي عوامل آنتيموسکارینیک ممكن است منجر به تشدید عوارض آنتیموسکارینیک شود.

نکات: 1- از تماس دارو با چشم‎‌ها اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم‎‌ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقي با چشم‎‌ها ممكن است باعث تحريك يا تاري ديد شود. در اين صورت چشم‎‌ها بايد با آب سرد شسته شوند. 2- در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو بايد در فواصل معين زماني مصرف شود. 3- در صورت عدم بهبودي و يا بدتر شدن علائم طي 30 دقيقه پس از استفاده دارو به پزشك مراجعه شود.

فرهنگ دارویی

کامبیونت 10م ل اسپری

موارد مصرف: ايپراتروپيوم براي درمان انسداد برگشت‎پذير راه‎‌هاي هوايي به‌ویژه درمان برونشيت مزمن به كار می‌رود.

هشدار: در صورت وجود گلوكوم با زاويه بسته به دليل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشيده ‎شدن ايپراتروپيوم به‌طور مستقيم به داخل چشم يا ابتلاي بيمار به هيپرتروفي پروستات با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: در صورت وجود گلوكوم با زاويه بسته به دليل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشيده ‎شدن ايپراتروپيوم به‌طور مستقيم به داخل چشم يا ابتلاي بيمار به هيپرتروفي پروستات با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان ايپراتروپيوم با فرآورده‎‌هاي حاوي عوامل آنتيموسکارینیک ممكن است منجر به تشدید عوارض آنتیموسکارینیک شود.

نکات: 1- از تماس دارو با چشم‎‌ها اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم‎‌ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقي با چشم‎‌ها ممكن است باعث تحريك يا تاري ديد شود. در اين صورت چشم‎‌ها بايد با آب سرد شسته شوند. 2- در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو بايد در فواصل معين زماني مصرف شود. 3- در صورت عدم بهبودي و يا بدتر شدن علائم طي 30 دقيقه پس از استفاده دارو به پزشك مراجعه شود.

موارد مصرف: این دارو در بيماران مبتلا به COPD به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران با سابقه گلوكوم با زاويه بسته به‌خصوص اگر به‌طور مستقيم به چشم‌ها اسپري شود، می‌تواند باعث تشديد گلوكوم شود. همچنين مصرف دارو در بيماران مبتلا به هيپرپلازي پروستات و انسداد جريان ادرار از مثانه بايد بااحتیاط فراوان صورت گيرد. 2- احتمال تشديد بيماري‌هاي قلبی-عروقی به‌ویژه در موارد آريتمي قلبي، عدم‌کفایت عروق كرونر و فشارخون بالا وجود دارد. بتا-دو آگونيست‌ها در بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي نيز بايد با احتياط فراوان مصرف شوند. بيماران ديابتي نيز به دلیل افزايش خطر كتواسيدوز سطوح قند خون بايد تحت مراقبت باشند. 3- خطر بروز هيپوكالمي را باید در صورت مصرف همزمان اين دارو با تئوفيلين يا كورتيكوستروئيد‌ها يا ديورتيك‌ها بايد مورد توجه قرار داد.

عوارض: 1- در بيماران با سابقه گلوكوم با زاويه بسته به‌خصوص اگر به‌طور مستقيم به چشم‌ها اسپري شود، می‌تواند باعث تشديد گلوكوم شود. همچنين مصرف دارو در بيماران مبتلا به هيپرپلازي پروستات و انسداد جريان ادرار از مثانه بايد بااحتیاط فراوان صورت گيرد. 2- احتمال تشديد بيماري‌هاي قلبی-عروقی به‌ویژه در موارد آريتمي قلبي، عدم‌کفایت عروق كرونر و فشارخون بالا وجود دارد. بتا-دو آگونيست‌ها در بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي نيز بايد با احتياط فراوان مصرف شوند. بيماران ديابتي نيز به دلیل افزايش خطر كتواسيدوز سطوح قند خون بايد تحت مراقبت باشند. 3- خطر بروز هيپوكالمي را باید در صورت مصرف همزمان اين دارو با تئوفيلين يا كورتيكوستروئيد‌ها يا ديورتيك‌ها بايد مورد توجه قرار داد.

تداخل دارویی: با ساير دارو‌هاي آنتي‎موسکارینیک يا داراي اثرات آنتي‎موسكارينيك نظير ضدافسردگي‎‌هاي سهحلقهاي، آنتي‎هیستامين‎‌ها، ضد جنون‌های فنوتيازيني تداخل دارد.

نکات: 1- از تماس اسپري دارو با چشم اجتناب شود. 2- مصرف دارو در کودکان با سن کمتر از 12 سال توصیه نمی‌شود.

فرهنگ دارویی

ناکتیسین اسپری

موارد مصرف: ايپراتروپيوم براي درمان انسداد برگشت‎پذير راه‎‌هاي هوايي به‌ویژه درمان برونشيت مزمن به كار می‌رود.

هشدار: در صورت وجود گلوكوم با زاويه بسته به دليل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشيده ‎شدن ايپراتروپيوم به‌طور مستقيم به داخل چشم يا ابتلاي بيمار به هيپرتروفي پروستات با احتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض: در صورت وجود گلوكوم با زاويه بسته به دليل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشيده ‎شدن ايپراتروپيوم به‌طور مستقيم به داخل چشم يا ابتلاي بيمار به هيپرتروفي پروستات با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل دارویی: مصرف همزمان ايپراتروپيوم با فرآورده‎‌هاي حاوي عوامل آنتيموسکارینیک ممكن است منجر به تشدید عوارض آنتیموسکارینیک شود.

نکات: 1- از تماس دارو با چشم‎‌ها اجتناب شود و در صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم‎‌ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقي با چشم‎‌ها ممكن است باعث تحريك يا تاري ديد شود. در اين صورت چشم‎‌ها بايد با آب سرد شسته شوند. 2- در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو بايد در فواصل معين زماني مصرف شود. 3- در صورت عدم بهبودي و يا بدتر شدن علائم طي 30 دقيقه پس از استفاده دارو به پزشك مراجعه شود.

موارد مصرف: این دارو در بيماران مبتلا به COPD به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران با سابقه گلوكوم با زاويه بسته به‌خصوص اگر به‌طور مستقيم به چشم‌ها اسپري شود، می‌تواند باعث تشديد گلوكوم شود. همچنين مصرف دارو در بيماران مبتلا به هيپرپلازي پروستات و انسداد جريان ادرار از مثانه بايد بااحتیاط فراوان صورت گيرد. 2- احتمال تشديد بيماري‌هاي قلبی-عروقی به‌ویژه در موارد آريتمي قلبي، عدم‌کفایت عروق كرونر و فشارخون بالا وجود دارد. بتا-دو آگونيست‌ها در بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي نيز بايد با احتياط فراوان مصرف شوند. بيماران ديابتي نيز به دلیل افزايش خطر كتواسيدوز سطوح قند خون بايد تحت مراقبت باشند. 3- خطر بروز هيپوكالمي را باید در صورت مصرف همزمان اين دارو با تئوفيلين يا كورتيكوستروئيد‌ها يا ديورتيك‌ها بايد مورد توجه قرار داد.

عوارض: 1- در بيماران با سابقه گلوكوم با زاويه بسته به‌خصوص اگر به‌طور مستقيم به چشم‌ها اسپري شود، می‌تواند باعث تشديد گلوكوم شود. همچنين مصرف دارو در بيماران مبتلا به هيپرپلازي پروستات و انسداد جريان ادرار از مثانه بايد بااحتیاط فراوان صورت گيرد. 2- احتمال تشديد بيماري‌هاي قلبی-عروقی به‌ویژه در موارد آريتمي قلبي، عدم‌کفایت عروق كرونر و فشارخون بالا وجود دارد. بتا-دو آگونيست‌ها در بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي نيز بايد با احتياط فراوان مصرف شوند. بيماران ديابتي نيز به دلیل افزايش خطر كتواسيدوز سطوح قند خون بايد تحت مراقبت باشند. 3- خطر بروز هيپوكالمي را باید در صورت مصرف همزمان اين دارو با تئوفيلين يا كورتيكوستروئيد‌ها يا ديورتيك‌ها بايد مورد توجه قرار داد.

تداخل دارویی: با ساير دارو‌هاي آنتي‎موسکارینیک يا داراي اثرات آنتي‎موسكارينيك نظير ضدافسردگي‎‌هاي سهحلقهاي، آنتي‎هیستامين‎‌ها، ضد جنون‌های فنوتيازيني تداخل دارد.

نکات: 1- از تماس اسپري دارو با چشم اجتناب شود. 2- مصرف دارو در کودکان با سن کمتر از 12 سال توصیه نمی‌شود.

موارد مصرف: دسموپرسين براي درمان ديابت بيمزه نوروژنيك، شبادراري اوليه (با غلظت طبيعي ادرار)،‌ پرنوشي موقت و پرادراري همراه با تروما يا جراحي در ناحيه هيپوفيز، بيماري فونويلبراند نوع I، هموفيلي خفيف نوع A و ترومبوسيتوپني به كار می‌رود.

هشدار: 1- در بيماران مبتلا به سيستيك فيبروزيس با احتياط مصرف شود. همچنين در صورت وجود استعداد تشكيل ترومبوز، رينيت آلرژیک، احتمال عفونت مجاري تنفسي فوقاني نيز بايد با احتياط مصرف شود. 2- در حين درمان با دسموپرسين از مصرف زياد مايعات بايد خودداري شود. افزايش مصرف مايعات به ويژه در سالمندان وكودكان می‌تواند موجب كاهش سديم خون و مسموميت با آب گردد. در درمان شبادراري با اندازه‎گيري مرتب وزن و فشار خون بيمار مي‎توان افزايش بيش از حد مايعات بدن را كنترل نمود. 3- در سه ماهه سوم بارداری اثر اوکسیتوسیک اندک با افزایش خطر پرهاکلامپسی وجود دارد. 4- تجويز داخلوريدي سريع دارو ممكن است موجب افت فشار خون گردد.

عوارض: 1- در بيماران مبتلا به سيستيك فيبروزيس با احتياط مصرف شود. همچنين در صورت وجود استعداد تشكيل ترومبوز، رينيت آلرژیک، احتمال عفونت مجاري تنفسي فوقاني نيز بايد با احتياط مصرف شود. 2- در حين درمان با دسموپرسين از مصرف زياد مايعات بايد خودداري شود. افزايش مصرف مايعات به ويژه در سالمندان وكودكان می‌تواند موجب كاهش سديم خون و مسموميت با آب گردد. در درمان شبادراري با اندازه‎گيري مرتب وزن و فشار خون بيمار مي‎توان افزايش بيش از حد مايعات بدن را كنترل نمود. 3- در سه ماهه سوم بارداری اثر اوکسیتوسیک اندک با افزایش خطر پرهاکلامپسی وجود دارد. 4- تجويز داخلوريدي سريع دارو ممكن است موجب افت فشار خون گردد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان با كاربامازپين، كلرپروپاميد يا كلوفيبرات می‌تواند موجب افزايش اثر ضدادراري دارو گردد. بر عكس، استفاده همزمان از دارو‌هايي چون ليتيم و دمكلوسايكلين يا نوراپينفرين از اثر ضدادراري این دارو مي‎كاهد.

نکات: 1- قبل از مصرف دارو بايد از عدم حساسيت فرد به دارو اطمينان حاصل گردد. 2- در هنگام تجويز دارو براي ارزيابي و تشخيص عملكرد كليه‎‌ها، بهتر است مثانه بيمار خالي باشد.