فرهنگ دهخدا

اسپانیولی

[اِ یُ] (ص نسبی) منسوب به اسپانیول. اسپانیائی.

فرهنگ عمید

اسپانیولی

(صفت نسبی) [espāniyoli] = اسپانیایی

زبان اسپانیایی (español) که به نام‌های اسپانیولی، کاستیایی و کاستیلی (castellano) نیز شناخته می‌شود، یک زبان طبیعی از خانواده زبانی هندواروپایی شاخه زبان‌های رومی است که از شبه‌جزیره ایبری در اروپا ریشه گرفته و امروزه با داشتن نزدیک به ۵۰۰ میلیون گویشور بومی ، یک زبان جهانی است. اسپانیایی از نظر شمار گویشوران بومی دومین زبان جهان، پس از چینی ماندارین، و از نظر شمار کل گویشوران چهارمین زبان جهان، پس از انگلیسی، چینی ماندارین و هندی است.