( اِ ) [ فر. ] (اِمص.)انقباض ناگهانی یک یا چند عضله که با درد شدیدی همراه است، تنجش، گرفت (فره).

(اسم مصدر) [فرانسوی: spasme] (پزشکی) [espāsm] انقباض ناگهانی یک یا چند عضله توٲم با درد و اختلال کار آن‌ها.

اسپاسم یا تنجش یا انقباض و گرفتگی ناگهانی و غیرارادی ماهیچه‌ای که ممکن است جزئی از یک اختلال عمومی یا به منزلهٔ پاسخی موضعی به حالتی دردناک باشد. در میان عامه به آن گرفتگی می‌گویند.