(اسم مصدر) [عربی: استسقاء] [estesqā] ۱. (پزشکی) جمع شدن مایعات در حفره‌های بدن که از علائم بیماری قلبی یا کبدی است. ۲. [قدیمی] آب خواستن؛ طلب آب کردن. ۳. [قدیمی] طلب باران از خداوند، هرگاه که نزول باران به ‌تٲخیر می‌افتد.

پرنوشی یا استسقاء یعنی عطشی که حتی با نوشیدن بسی آب هم بر طرف نشود.

واژه های نزدیک