[اَ تَرْ] (ص مرکب، اِ مرکب)استربان. بَغّال. قاطرچی.

فرهنگ عمید

استروان

(اسم، صفت) [قدیمی] [astarvān] قاطرچی.

واژه های نزدیک