فرهنگ دهخدا

استرلینگ

[اِ تِ] (انگلیسی، اِ)(1) نامی است که در انگلستان بزمان هانری دوم به استاد سکهء (استاندارد) داده شده. || نام مسکوکی از سیم (نقره). || لیرهء استرلینگ؛ واحد پول انگلستان است. || گروه استرلینگ؛ ممالکی که معاملات خارجی آنها با لیرهء استرلینگ صورت میگیرد.

فرهنگ معین

استرلینگ

(اِ تِ) [ انگ. ] (اِ.) ۱- مسکوک نقره در انگلستان (قرون وسطی). ۲- واحد پول رسمی انگلستان. ۳- کشورهایی که معاملات خارجی آن‌ها توسط لیره استرلینگ صورت می‌گیرد؛ مق. گروه دلار.

فرهنگ عمید

استرلینگ

(اسم) [انگلیسی: sterling] [esterling] واحد پول انگلستان.

استرلینگ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • نقره استرلینگ
  • پوند استرلینگ
  • موتور استرلینگ
  • استرلینگ، آلاسکا
  • عدد استرلینگ
  • استرلینگ، ماساچوست
  • استرلینگ سیتی، تگزاس
  • مسلسل دستی استرلینگ
  • رحیم استرلینگ