(اسم مصدر) [عربی: استبطاء] [قدیمی] [estebtā] ۱. کاهل شمردن. ۲. درنگ کردن.

واژه های نزدیک