[اِ رَ] (ع اِ) پوشش. پرده. (منتهی الارب).

[اِ رَ / رِ] (اِ) ستاره. کوکب. (برهان) (مؤید الفضلاء) :

[اِ رَ] (اِخ) بلوکی است از مضافات لاهیجان گیلان. (جهانگیری) (برهان). شاید این نام مصحف آستانه باشد، چه بدین نام در لاهیجان محلّی شنیده نشده است. رجوع به آستانه شود. || قلعه ای باشد از ملک دکن. (جهانگیری) (برهان).

(اِ رِ) (اِ.) ستاره.

(اسم) [قدیمی] [estāre] = ستاره۱

(اسم) (موسیقی) [قدیمی] [estāre] = سه‌تار

واژه های نزدیک