(اِ) [ انگ. ] (اِ.) ۱- حرکت کردن و به حرکت درآوردن. ۲- لحظه حرکت ورزشکاران د ر ورزش‌های دو و می‌دانی، دوچرخه سواری، شنا و همانند آن، شروع.

(اسم) [انگلیسی: start] (ورزش) [estārt] لحظۀ حرکت ورزشکاران.

(اسم) [مٲخوذ از انگلیسی: starter] (برق) [estārt] وسیله‌ای خودکار برای راه‌اندازی موتور.

استارتر یا استارت نام وسیله‌ای است که برای راه انداختن موتور درون‌سوز به کار می‌رود و با چرخاندن موتور باعث روشن شدن آن می‌شود.