[اَ] (ع اِ) جِ سِتر، بمعنی پرده. (غیاث اللغات) (دهار) :

[اِ] (معرب، اِ) (معرب چهار) چهار. اربعه. چهارتا. (منتهی الارب). جوالیقی گوید: الاستار، قال ابوسعید: سمعت العرب تقول للاربعه «استار» لانه بالفارسیه «چهار» فاعربوه فقالوا «استار». (المعرب چ احمد محمد شاکر ص 42). || «چهار مثقال». (ابن سرافیون). || وزنی که چهار مثقال و نیم باشد. (رشیدی) (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء). چهار و نیم مثقال. (منتهی الارب). یعنی چهار بار و نیم. معادل شصت وهشت جو میانه و چهار قسمت از هفت قسمت یک جو. || ده درم سنگ. (مؤید الفضلاء). || شش درم سنگ. (فرهنگ اسدی نسخهء مدرسهء سپهسالار). || ستیر(1). و آن شش درم سنگ و نیم است. (حاشیهء فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). در بعضی مواضع شش و نیم درم دارند. (مؤید الفضلاء). شش درهم و دو دانگ. شش درهم و سه سبع. وزنی معادل ربع عشر من. (مفاتیح). چهل یک من، و آن به وزن دراهم شش درهم و نیم است اصطلاحاً نه تحقیقاً. استیر. (جوهری در کلمهء اوقیه). ج، اساتر، اساتیر. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب).

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ ستر؛ پرده‌ها.

( اِ )(اِ.) وزنی برابر چهار مثقال، یا چهار مثقال و نیم ؛ استیر.

(اسم) [عربی، جمعِ سِتر] [قدیمی] [astār] = سِتر

(اسم) [معرب، مٲخوذ از یونانی] [قدیمی] [estār] واحد اندازه‌گیری وزن، برابر با چهار یا چهارونیم مثقال.

فرهنگ آنلاین ویکی پدیا

استار مدل پی‌دی

استار مدل پی‌دی یک پیستول نیمه‌خودکار سبک در اندازهٔ کوچک ساخت اسپانیا می‌باشد.

فرهنگ دارویی

لانتوس سولواستار

موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.

هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.

عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.

تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.

نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.

موارد مصرف: انسولين در درمان ديابت مليتوس،‌ درمان كتواسيدوز ديابتي و تشخيص كمبود هورمون رشد به كار می‌رود.

هشدار: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.

عوارض: 1- در نارسایی كليوي و کبدی تنظيم ميزان مصرف انسولین لازم می‌باشد. 2- در صورت وجود شرايط افزايشدهنده قند خون مانند تغييرات هورموني در زنان، تب، پركاري غده فوقكليه،‌ پرکاری تیروئید و عفونت و استرس‎‌هاي رواني ممكن است نياز به انسولين افزايش يابد. 3- جراحي يا تروما ممكن است قند خون را افزايش و يا كاهش دهد و تنظيم مقدار مصرف انسولين لازم است.

تداخل دارویی: مهار‎كننده‎‌هاي غیراختصاصی گیرنده بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب افزایش يا كاهش قند خون شوند، ولي ميتوانند علائم كاهش قند خون را مخفي كنند. كورتيكواستروئيد‌ها اثرات انسولين را خنثي می‌کنند. بنا بر اين در صورت مصرف همزمان، تنظيم مقدار مصرف دارو لازم می‌باشد.

نکات: 1- در دوران بارداري و شيردهي ممكن است نياز به انسولين تغيير كند. 2- در كودكان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بيشتر است. 3- سرنگ مناسب براي تعيين مقدار مصرف دقيق انسولين بايد انتخاب شود و در تزريقات مكرر محل تزريق تغيير داده شود. 4- با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني يا بيماري نياز به انسولين تغيير می‌کند.