[اَ سِ] (فرانسوی، اِ)(1) ملحی که از اسید اَسِتیک حاصل آید.

(اَ س ِ) [ فر. ] (اِ.) نمک مشتق از اسید استیک مانند استات سرب، استات مس، استات آهن و غیره، نمکی که از اسید استیک حاصل شود.

(اسم) [فرانسوی: acétate] (شیمی) [asetāt] نمکی که از اسیداستیک حاصل می‌شود.

اَسِتات(اتانوآت) یکی از ماده‌هایی است که می‌توان آن را از اسید استیک بدست آورد. که خود می‌تواند دربرگیرندهٔ سه ماده باشد: نمک‌ها، اِسترها و آنیونی که در یک محلول می‌توان آن را پیدا کرد. سالانه ۵ میلیارد کیلوگرم اسید استیک تولید می‌شود که بیشتر آن صرف تولید استات‌ها می‌گردد. از استات‌ها نیز در تولید پلیمرها استفاده می‌شود. از استات‌ها در طبیعت در زیست‌شیمی هم استفاده شده‌است. برای نمونه اسیدهای چرب از ارتباط میان واحدهای C۲ گرفته شده از استات تولید می‌شود.

فرهنگ دارویی

متیل پردنیزولون استات

موارد مصرف: متيلپردنيزولون براي درمان جايگزيني درنارسايي غده فوقكليه، درمان علامتي اختلالات آلرژیک التهابي، سركوب كردن سيستم ايمني، درمان هيپرپلازي مادرزادي غده فوقكليه، ادم مغزي و بيماري‌هاي روماتيسمي مصرف میشود.

هشدار: 1- تجویز طولانيمدت متيلپردنيزولون در كودكان ممكن است به مهار رشد آنها منجر شود. 2- به دنبال مصرف اين دارو ممكن است آزمايشات بررسي عملكرد محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- غده فوق كليه دچار اختلال شود. 3- تجويز سريع داخلوريدي مقادير زياد اين دارو، ممكن است موجب كلاپس قلبي- عروقي گردد.

عوارض: 1- تجویز طولانيمدت متيلپردنيزولون در كودكان ممكن است به مهار رشد آنها منجر شود. 2- به دنبال مصرف اين دارو ممكن است آزمايشات بررسي عملكرد محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- غده فوق كليه دچار اختلال شود. 3- تجويز سريع داخلوريدي مقادير زياد اين دارو، ممكن است موجب كلاپس قلبي- عروقي گردد.

تداخل دارویی: مصرف همزمان اين دارو‌ با ريفامپين، دارو‌هاي ضدصرع مانند كاربامازپين،‌ فنوباربيتال، فني-‎توئين و پريميدون موجب تسريع متابوليسم متيلپردنيزولون و كاهش اثر آن می‌گردد. اين دارو ممكن است باعث كاهش اثر دارو‌هاي کاهنده قند خون و يا دارو‌هاي كاهنده فشار خون گردد.

نکات: 1- از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از استفاده طولانيمدت (بيش از 3 هفته) پرهيز شود. 2- در طول درمان، مصرف سديم بايستي محدود شود و مصرف مكمل‎‌هاي حاوي پتاسيم توصيه می‌شود. 3- معاينات چشم‎پزشكي در طول درمان طولانی مدت، بايد به صورت دورهاي انجام گيرد.