[اَ بِ لَ] (ع اِ) جِ سبیل.

(اِ بُ لِ یا لَ) (اِ.) جزو ماهیان فلس دار حلال گوشت بحر خزر است. ماهی ای است بزرگ و سر برهنه که دهانی فراخ دارد و ریشو می‌باشد و دو ردیف دندان در دهان دارد؛ اسبیله، اسبیلی.

(اسم) ‹اسبیلی، سبیلی› (زیست‌شناسی) [esbele] نوعی ماهی خوراکی بزرگ بی‌فلس با شاخک‌هایی شبیه سبیل در اطراف دهان که معمولاً در دریای خزر یافت می‌شود.

اسبله یکی از ماهیان بزرگ از خانواده گربه‌ماهیان است. این ماهی در منطقه وسیعی شامل مرکز، جنوب و شرق قاره اروپا تا نزدیکی دریای بالتیک و حوضه آبریز دریای خزر یافت می‌شود.