[اَ] (ع اِ) جِ اسماء. ججِ اسم. (غیاث اللغات). نامها : حاضران گفتند تفصیل اسامی ایشان بازگوی. (کلیله و دمنه).

[اُ می ی] (ص نسبی) منسوب به أسامه بن زید حبّ رسول (ص). (انساب سمعانی).

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ اسم ؛ نام‌ها، اسم‌ها.

(اسم) [عربی، جمعِ اسم] [asāmi] = اسم

آسامی شرقی‌ترین زبان هندو-آریایی است، که بیش‌تر در ایالت آسام در شمال‌خاوری هند به کار می‌رود. همچنین زبان رسمی آسام است. همچنین در بخش‌هایی از آروناچال پرادش و دیگر ایالات شمال‌خاوری هند به کار می‌رود. گروه‌های کوچک آسامی زبان را می‌توان در بوتان یافت. این زبان توسط ۱۳ میلیون نفر سخن گفته می‌شود.

واژه های نزدیک