[اَ] (ع اِ) جِ اسطوانه، بمعنی ستون. (غیاث اللغات) (کنز اللغات). || ارکان.

( اَ ) [ ع. ] (اِ.) جِ اسطوانه. ۱- ستون‌ها، ارکان. ۲- مجازاً بزرگان، برجستگان.

(اسم) [عربی، جمع اُسطُوانَه] [قدیمی] [asātin] = اسطوانه